סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1888

154
29
1
6
7
36
75
42
74
18
95
9
2
6
491
8
2
94
7