סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1889

8
3
6
6
8
51
86
1
5
9
4
15
2
76
2
384
2
36
91
5
18