סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1890

296
58
1
6
2
3
5
4
2
1
72
5
9
3
6
547
1
247
83
9