סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1891

39
5
5
12
7
7
23
7
43
96
36
9
5
7
81
7
35
4
6
2
5