סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1893

7
5
29
26
53
21
1
87
46
1
2
6
9
3
9
12
6
37
84
8
6