סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1894

17
9
2
49
2
65
7
39
4
8
5
1
79
4
4
7
36
4
15
1
65