סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1896

5
3
1
29
4
1
3
25
4
6
193
7
5
4
2
8
7
4
68
17
52
3
9