סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1899

8
21
4
1
36
12
3
7
9
4
72
8
14
9
5
72
943
29
34
5