סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1901

6
4
7
534
86
6
3
1
27
59
1
8
4
2
54
87
98
2
5
89
3