סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1902

63
48
13
569
8
84
39
874
2
8
76
1
67
3
2
53
76