סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1903

4
76
4
52
9
2
4
92
1
4
18
23
6
83
9
8
5
67
6
9
1
79
8