סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1904

24
56
7
1
6
5
3
6
12
27
34
1
2
43
7
95
3
9
18
76