סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1906

9
5
7
6
9
85
7
48
5
72
56
73
9
572
6
41
19
6
4
38