סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1907

3
27
86
9
2
84
19
59
381
78
4
1
6
8
7
51
96
6
7