סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1908

5
95
2
928
7
16
26
48
7
47
2
1
3
2
34
5
3
29
37
5