סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1909

541
2
693
3
4
2
64
7
52
4
2
6
79
1
9
3
82
1
6
4
4
3