סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1910

98
35
6
34
7
18
76
9
8
3
6
98
2
9
38
53
47
87
5
21
5
893