סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1914

45
3
3
5
7
9
5
984
37
26
13
7
6
62
41
9
1
3
64
8
2
3