סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1918

86
1
5
1
4
7
4
5
4
3
8
6
2
98
7
362
7
6
35
53
2
5
2
6