סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1919

2
69
43
8
2
9
4
6
1
18
64
52
6
8
37
5
26
84
1
3
3
9
52