סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1920

37
81
2
162
4
7
2
35
74
57
12
91
34
8
6