סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1921

31
6
42
789
34
5
8
68
9
591
6
4
2
95
68
471
3
157
5
4