סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1922

6
5
38
16
52
2
8
3
6
49
9
1
5
5
4
1
3
1
43
8
5
8
41
9