סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1925

67
58
4
9
2
4
6
48
73
2
7
2
6
52
7
34
9
5
5
7
61
4