סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1926

4
6
7
57
19
3
3
9
43
19
58
896
5
3
75
3
27
8
4
64
1