סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1927

2
75
16
4
69
8
537
4
67
2
6
89
7
14
9
23
5
4
3
1
92