סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1929

73
2
96
7
84
7
96
62
1
54
7
35
85
4
1
46
81
91
8