סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1931

124
8
56
4
82
9
5
81
3
68
5
2
4
267
7
9
3
52
7