סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1932

61
29
84
3
4
6
68
7
2
3
94
76
5
1
2
68
7
4
56
95
7
9