סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1935

8
23
5
4
49
31
812
3
1
75
6
2
1
5
8
3
79
89
6
4