סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1936

98
35
6
34
7
18
76
9
8
3
6
98
2
9
38
53
7
87
26
21
5
9