סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1937

4
8
5
4
685
1
348
9
1
92
16
7
4
57
8
1
3
95
2
1
7
3