סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1940

1
3
2
75
1
4
8
9
73
7
4
6
91
38
5
4
1
3
61
72
4
5
87
8
3