סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1941

2
1
74
2
3
98
1
1
64
3
6
846
75
29
8
7
75
3
1
6