סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1942

59
8
82
7
41
6
29
34
7
2
8
3
5
34
76
9
8
54
38
6
97