סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1943

54
9
8
51
9
21
8
795
4
937
8
31
4
96
1
3
7
52
7
18
4