סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1944

389
1
8
98
7
65
2
3
96
3
8
24
95
1
97
4
3
8
17
3
8