סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1945

21
98
5
9
5
3
1
6
13
7
96
71
52
7
126
5
6
14
3
4
7