סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1947

6
9
18
81
739
8
4
9
6
4
2
72
6
4
6
21
35
7
567