סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1949

23
75
9
3
8
59
27
251
36
9
96
4
3
57
1
92
2
6
78
2