סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1950

8
79
64
45
2
8
9
5
87
5
6
8
5
95
2
31
43
51
9
2
72
4
16