סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1951

38
15
7
8
9
65
4
9
86
7
36
9
9
28
53
5
91
4
14
6
9