סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1952

6
8
2
58
27
36
8
75
2
81
2
164
7
1
72
943
4
5
2
7
3
5