סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1953

5
3
61
98
7
9
8
5
7
26
3
13
8
6
51
7
9
3
62
84
62