סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1956

6
4
4
76
2
2
4
5
7
5
92
17
87
19
6
32
36
24
57
9
5
68