סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1958

3
2
67
91
8
76
4
15
2
6
6
3
3
75
291
86
3
94
2
8