סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1959

23
51
7
5
24
9
4
6
31
274
9
4
3
9
5
4
5
48
7
69
59
3
42