סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1960

96
4
18
7
79
5
8
5
2
6
3
7
4
6
294
31
39
8
62
2
3
4