סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1961

61
74
5
1
4
8
7
6
91
79
8
1
57
785
932
46
9
57