סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1964

21
548
9
8
5
1
9
71
4
2
7
18
35
2
163
7
4
59
813